Juhtimissüsteem

Juhtimissüsteemi lühikirjeldus

Ettevõte on välja töötanud, dokumenteerinud ja rakendanud integreeritud juhtimissüsteemi, mis on vastavuses ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 standardite, kehtivate õigusaktide ja muude ettevõtte tegevusele kohalduvate nõuetega ning mis on aluseks juhtimissüsteemi mõjususe pideval parendamisel.

Dokumenteeritud juhtimissüsteemi eesmärgiks on määratleda ettevõtte põhitegevuse juhtimiseks vajalikud protsessid, määrata protsesside järjestus ja vastastikuse mõju ning kirjeldada, kuidas protsesse ettevõttes rakendatakse (kes-kus-mida-millal teeb ja mille eest vastutab).

Juhtimissüsteemi sertifitseerimisprotsess algab 30. aprillil ja lõpeb 19. mail 2014. a.
Sertifitseerija – Bureau Veritas.
Tegevuspoliitika

Raudrohi OÜ kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise põhimõtted ja suunad määratakse ära ettevõtte tegevuspoliitikaga ja so:

Projekteerime, toodame ning paigaldame metallkonstruktsioone ja -tööstuslahendusi kvaliteetselt ning töö- ja keskkonnaohutult, arvestades seejuures klientide, õigusaktide ja muid ettevõtte tegevusele kohalduvaid nõudeid.

Nende põhimõtete elluviimiseks:

 • parendame pidevalt ettevõttes rakendatud juhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust;
 • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude tunnustatud nõuete ja normidega;
 • kasutame keskkonda säästvaid ja toote kvaliteeti tõstvaid tootmistehnoloogiaid;
 • hoiame ära saastamist ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonna-mõjusid;
 • arendame organisatsiooni, tõstame töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni;
 • pakume kvaliteetseid ehitustooteid ja teenuseid kliendi rahulolu tagamiseks;
 • kindlustame töötajatele töökohustuste täitmiseks ohutu ja tervisliku töökeskkonna;
 • tagame ettevõtte kontrollialal meie tegevusest mõjutatud teiste isikute ohutuse;
 • ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning tagame nende tekkimisel korral tegutsemiseks oma töötajatele vajalikud teadmised ja oskused;
 • väldime ja ennetame vigastusi ja tööga seotud haigestumisi;
 • identifitseerime, hindame ja ohjame süstemaatiliselt keskkonnaaspekte ja töötervishoiu ja tööohutuse riske;
 • teavitame töötajaid ja koostööpartnereid ettevõtte keskkonnasäästlikkuse ning töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest;
 • parendame pidevalt töökeskkonnatingimusi ja kindlustame töötajate heaolu.

Keskkonnaaspektid

Meie tootmistegevusega kaasnevad olulisemad keskkonnaaspektid on ohtlikud kemikaalid (värvid, lahustid jms viimistluskemikaalid) ning tava- ja ohtlikud jäätmed (sh kasutatud värvide, lahustite jms kemikaalide taarad).

RAUDROHI OÜ
Tööstuse 17, Kaarma vald, Kudjape küla
93851 Saare maakond
Tel: +372 66 61 842
info@ferm.ee
Kõik õigused kaitstud | info@ferm.ee | Blender